| Taiwanese | English | Chinese |

QUỸ LOK-AN I LOAN

DNH CHO SINH VIN V HỌC GIẢ VIỆT NAM

 

 

 

 Doc va nghe thoi su Dai Loan

 

LICH S VA NGN NG AI LOAN

 

 

 

  Ngi Nhn
Hoc Bng
/trợ gip

2005
2004
2003

2002

Quỹ Lok-an ai Loan do Bnh vin Lok-an va Hip hi ch La tinh ai Loan thanh lp nm 2002. Muc ich cua Quỹ nay la giup nhng nghin cu v ai Loan cung nh nhng vn co lin quan gia Vit Nam va ai Loan nhm thuc y giao lu vn hoa, giao duc gia hai nc.

Nhng nha sang lp ra Quỹ nay mong mun giup   sinh vin v cc học giả Vit Nam theo hai cch. Thứ nhất l trợ gip sinh vin Việt Nam hoan thanh lun vn c nhn hoc thac si (BA hoc MA) va lun an tin si (Ph.D) c ề ti nghin cứu lin quan n Vit Nam va ai Loan. Thứ hai l trợ gip cho cc học giả xuất bản nhng cuốn sch nghin cứu về cc linh vc của i Loan. bit thm thng tin chi tit, xin vao " Vit Nam" bn di.

Bn canh nhng hoc bng danh cho sinh vin vit lun vn, lun an va tr giup cac n phm cua cac hoc gia co tai nghin cu v ai Loan, t nm 2004 chung ti se cp hoc bng danh cho sinh vin sang ai Loan hoc thac si hoc tin si. bit thm thng tin chi tit, xin vao "Du hoc L" bn di.

                             Nm 2008    ở Việt Nam     Du học L

                             Nm 2007    ở Việt Nam     Du học L

                            Nm 2006    ở Việt Nam     Du học L

                            Nm 2005    Vit Nam     Du hoc L   

                            Nm 2004    Vit Nam     Du hoc L    

                            Nm 2003    Vit Nam                          

                            Nm 2002    Vit Nam   

 

 

 

Updated August 11, 2007