E-mail: thuphuong1@hotmail.com
Website: http://lokan.de-han.org.

Thông tin chi tiết về việc làm thủ tục xin học bổng, xin mẫu đơn, nộp đơn.v.v.., xin liên hệ với Văn phòng Liên lạc Quỹ Lok-an Đài Loan theo địa chỉ sau: (Lưu ý xin liên lạc bằng điện thoại hoặc gửi email để xác nhận địa chỉ dưới đây)

Số 70 Khương Thượng Đống Đa Hà Nội

ĐT: 0936688727

Hoặc xin liên hệ trực tiếp đến Văn phòng chính của Quỹ Lok-an tại Đài Loan néu bạn đang ở Đài Loan

Please contact us at the following  phone number and address if you are located in Taiwan:

P.O. Box 7-204, Tainan, TAIWAN

Tel: +886-6-2757575 ext 52627

Fax: +886-6-2755190

(info. updated: Thursday, 09 October 2008)