QUỸ LOK-AN ĐÀI LOAN

DÀNH CHO SINH VIÊN VÀ HỌC GIẢ VIỆT NAM

Năm 2007 

 

DOWNLOAD

Khi nộp file điện tử, chúng tôi đề nghị ứng viên sử dụng định dạng PDF

Files trong PDF

Download mẫu đơn PDF (sinh viên)

Download mẫu đơn PDF (học giả)

Download hướng dẫn trong PDF

Files trong Word (font chữ UNICODE)

Download mẫu đơn  (sinh viên)

Download mẫu đơn  (học giả)  

Download hướng dẫn trong Word

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quỹ Lok- an Đài Loan 

do Bệnh viện Lok-an và Hiệp hội chữ La tinh Đài Loan thành lập năm 2002. Mục đích của Quỹ này là giúp đỡ những nghiên cứu về Đài Loan cũng như những vấn đề có liên quan giữa Việt Nam và Đài Loan nhằm thúc đẩy giao lưu văn hoá, giáo dục giữa hai nước.

Những nhà sáng lập ra Quỹ này mong muốn giúp đỡ  sinh viên và các học giả Việt Nam theo hai cách. Thứ nhất là trợ giúp sinh viên Việt Nam hoàn thành luận văn cử nhân hoặc thạc sĩ (BA hoặc MA) và luận án tiến sĩ (Ph.D) có đề tài nghiên cứu liên quan đến Việt Nam và Đài Loan. Thứ hai là trợ giúp cho các học giả xuất bản những cuốn sách nghiên cứu về các lĩnh vực của Đài Loan. Số lượng người và số tiền mà Quỹ Lok- an Đài Loan dự định trợ giúp cho sinh viên Việt Nam và cho các học giả trong năm 2007  cụ thể là:

                Bốn sinh viên   : 2.500.000VND/người
                Hai thạc sĩ       : 5.000.000VND/người
                Hai tiến sĩ        : 10.000.000VND/người
                Hai ấn phẩm    : khoảng từ 10.000.000 đến 15.000.000 VND/ấn phẩm
 


Hướng dẫn  

Tất cả những sinh viên muốn nhận học bổng hay những học giả muốn nhận được sự trợ giúp của Lok-an phải thực hiện và đáp ứng được những yêu cầu sau: (những yêu cầu dưới đây được chia thành hai loại cho hai đối tượng khác nhau. Đề nghị những ứng viên đọc kỹ những yêu cầu trước khi nộp đơn).

Dành cho luận văn/luận án của sinh viên

1)      Luận văn/luận án phải có nội dung nghiên cứu về Đài Loan hoặc so sánh đối chiếu giữa Việt Nam và Đài Loan trong các lĩnh vực như: ngôn ngữ, văn học, lịch sử, văn hoá, xã hội và kinh tế..v..v.. Ưu tiên cho những nghiên cứu về nhân văn. Xin lưu ý rằng do nguồn học bổng có hạn, chúng tôi sẽ không cung cấp học bổng cho những đề tài nghiên cứu về Trung Quốc (không có liên quan gì đến nghiên cứu về Đài Loan).

2)      Những sinh viên muốn nhận học bổng phải là công dân của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đang học tập và nghiên cứu tại các trường đại học của Việt Nam hoặc Đài Loan.

3)      Đề tài luận văn/luận án phải được các giáo viên hướng dẫn hoặc khoa chính thức công nhận. (Học bổng sẽ ưu tiên cho những sinh viên có đề tài đã được công nhận. Những sinh viên có đề tài chưa được công nhận vẫn có thể xin cấp học bổng. Nếu được Uỷ ban học bổng Lok- an đồng ý, sinh viên sẽ có thời hạn một năm để đáp ứng yêu cầu thứ 3. Nếu trong thời gian một năm mà đề tài vẫn chưa được thông qua thì những sinh viên này không được nhận học bổng). 

4)      Sau khi hoàn thành luận văn/luận án, sinh viên được nhận học bổng phải gửi cho Bệnh viện Lok-an một bản luận văn/luận án của mình trong đó nói rõ sự giúp đỡ của Quỹ Lok-an  Đài loan trong phần Lời cảm ơn.

5)      Khi sinh viên đã hoàn thành đầy đủ tất cả các điều kiện và đơn của sinh viên được chấp nhận thì sẽ lập tức được nhận 50% số tiền học bổng. Số còn lại sẽ được giữ cho đến khi luận văn/luận án hoàn thành và được bảo vệ thành công.

Lưu ý: Mỗi luận văn hoặc luận án chỉ được nhận học bổng một lần.

 

Dành cho học giả

1)      Cuốn sách của các học giả muốn xin tài trợ thì phải có nội dung viết về Đài Loan hoặc so sánh giữa Đài Loan và Việt Nam trong các lĩnh vực như: ngôn ngữ, văn học, lịch sử, văn hoá, xã hội, kinh tế..v..v.. Ưu tiên cho những cuốn sách về nhân văn. Xin lưu ý rằng do nguồn tài chính có hạn, chúng tôi sẽ không cung cấp tài chính cho những cuốn sách viết về Trung Quốc (không có liên quan gì đến Đài Loan).

2)      Cuốn sách của học giả muốn xin sự giúp đỡ của Quỹ Lok-an phải chưa bao giờ được xuất bản.

3)      Nếu một cuốn sách có nhiều hơn hai tác giả, thì Quỹ Lok-an sẽ chỉ giúp theo cuốn sách chứ không phải theo tác giả.

4)      Những ứng viên muốn nhận sự trợ giúp của Quỹ Lok-an không bắt buộc phải là công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,  nhưng phải có sách được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Đài Loan (không chấp nhận tiếng Trung Quốc hay tiếng Anh), và khi được chấp nhận phải được xuất bản ở Việt Nam hoặc ở Đài Loan.

5)      Những ứng viên nộp bản thảo hoàn chỉnh sẽ được đánh giá cao và sẽ được ưu tiên. Tuy nhiên, các ứng viên có thể nộp đơn xin trợ giúp trước khi hoàn thành bản thảo của quyển sách. Nếu được chấp nhận, ứng viên sẽ có thời hạn nộp bản thảo của mình trong vòng một năm. Trợ giúp của Lok-an sẽ được lưu trong vòng một năm cho đến khi bản thảo của ứng viên được hoàn thành.

6)      Khi ứng viên đã hoàn thành tất cả các điều kiện và đơn của ứng viên được chấp nhận thì sẽ lập tức được nhận 50% số tiền. Số còn lại sẽ được giữ cho đến khi bản thảo chính thức được xuất bản ở Việt Nam hoặc Đài Loan.

7)      Sau khi xuất bản sách, tất cả các ứng viên phải nộp 30 quyển sách cho bệnh viện Lok-an (gửi đến Văn phòng Liên lạc Quỹ Lok-an Đài Loan tại Hà Nội), trong đó nói rõ sự giúp đỡ của Lok-an  Đài loan trong phần  Lời cảm ơn.

8)      Trong vòng 3 năm, ứng viên đã được nhận trợ giúp của Lok-an, sẽ không được tiếp tục nộp đơn xin trợ giúp của Lok-an.

9)      Xin lưu ý rằng Quỹ Lok-an chỉ giúp đỡ tài chính một phần cho việc xuất bản sách, chứ không phải là chi trả toàn bộ chi phí cho kế hoạch nghiên cứu.

 


Thủ tục làm đơn 

Tất cả những ứng viên muốn nhận học bổng hay những học giả muốn nhận được sự trợ giúp của Lok-an phải làm theo những thủ tục sau, (lưu ý: những thủ tục  dưới đây được chia thành hai loại cho hai đối tượng khác nhau. Đề nghị những ứng viên đọc kỹ thủ tục để tránh nhầm lẫn, nếu không làm theo thủ tục thì đơn của ứng viên sẽ bị loại). Khi nộp file điện tử, chúng tôi đề nghị ứng viên sử dụng định dạng PDF (Portable Document Format). Các bạn có thể tìm hiểu về PDF tại Adobe Acrobat Reader địa chỉ <http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html>

 

Dành cho luận văn/luận án của sinh viên

Quỹ Lok-an Đài loan chỉ nhận đơn một năm 2 lần như sau:

Năm 2007: từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3

                  từ ngày 1 tháng 10 và kết thúc vào ngày 31 tháng 10

Hãy nộp đơn của bạn trong thời hạn trên, nếu không đơn của bạn sẽ không được chấp nhận. Kết quả sẽ được thông báo muộn nhất là 2 tháng sau khi kết thúc thời hạn nộp đơn. Tất cả các ứng viên phải đồng thời nộp các giấy tờ dưới đây bằng hai hình thức: tài liệu in và  files điện tử (dưới dạng DOC hoặc PDF; tài liệu ở mục 5 và 6 không cần files điện tử). Các files điện tử có thể e-mail hoặc gửi bằng đường bưu điện theo địa chỉ ở cuối trang. Tất cả các tài liệu phải được viết bằng hai thứ tiếng: thứ nhất bằng tiếng Việt, thứ hai có thể bằng tiếng Đài Loan, tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Đối với những ứng viên sử dụng tiếng Việt, chúng tôi yêu cầu ứng viên phải sử dụng font chữ UNICODE (không sử dụng font chữ ABC hoặc VNI)

1)      Đơn xin học bổng  (theo mẫu). 

2)      Sơ yếu lý lịch, bản tóm tắt quá trình công tác và  bản  sao chứng  minh nhân dân (liệt kê tên và nội dung khái quát bài phát biểu, bài báo nếu có).

3)      Đề cương chi tiết luận văn/luận án (tối đa 10 trang).

4)      Kế hoạch trong tương lai sau khi tốt nghiệp.

5)      Hai thư giới thiệu của các giáo sư.

6)      Dẫn chứng chứng minh luận văn/luận án đã được giáo viên hướng dẫn và khoa công nhận.

 

 

Dành cho học giả

Quỹ Lok-an Đài loan chỉ nhận đơn mỗi năm một lần, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 15 tháng 9, năm 2007. Hãy nộp đơn của bạn trong thời hạn trên; nếu không, đơn của bạn sẽ không được chấp nhận. Chúng tôi hoan nghênh những ứng viên nộp đơn càng sớm càng tốt, những ứng viên nộp đơn sớm sẽ được đánh giá sớm. Kết quả sẽ được thông báo muộn nhất là vào cuối năm nộp đơn. Tất cả các ứng viên phải đồng thời nộp các giấy tờ dưới đây bằng hai hình thức: tài liệu in và files điện tử (dưới dạng DOC hoặc PDF; tài liệu ở mục 4 và 6 không cần files điện tử). Các files điện tử có thể e-mail hoặc gửi bằng đường bưu điện theo địa chỉ ở cuối trang. Tất cả các tài liệu phải được viết bằng hai thứ tiếng: thứ nhất bằng tiếng Việt, thứ hai có thể bằng tiếng Đài Loan, tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Đối với những ứng viên sử dụng tiếng Việt, chúng tôi yêu cầu ứng viên phải sử dụng font chữ UNICODE (không sử dụng font chữ ABC hoặc VNI). Nếu cuốn sách có đồng tác giả, xin ghi rõ ai là tác giả chính (hoặc chủ biên), và các tác giả khác. Xin lưu ý mỗi tác giả phải sử dụng một mẫu đơn xin trợ giúp của quỹ Lok-an. 

1)  Đơn xin trợ giúp (theo mẫu).

2)      Sơ yếu lý lịch, bản tóm tắt quá trình công tác và  bản  sao chứng  minh nhân dân (liệt kê tên và nội dung khái quát bài báo hoặc quyển sách đã được phát hành).

3)      Đề xuất chi tiết về quyển sách dự định xuất bản (bao gồm mục lục và kinh phí dự định).

4)      Một bản copy bản thảo (nếu đã hoàn thành).

5)      Kế hoạch nghiên cứu trong tương lai.

6)      Nhiều nhất là 3 thư giới thiệu từ các học giả khác (không bắt buộc).

 


Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết về việc làm thủ tục xin học bổng, xin mẫu đơn, nộp đơn.v.v.., xin liên hệ với Văn phòng Liên lạc Quỹ Lok-an Đài Loan

Doc va nghe thoi su Dai Loan